Simon Karkov

Simon Karkov

Simon Karkov er arkitekturuddannet og har siden 60´erne arbejdet for adskillige arkitektbureauer i Danmark, de seneste 10 år dog hovedsageligt for Frederiksberg kommune. I denne periode har han sat sit præg på flere projekter som f.eks. Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Gymnasium. I dag nyder Simon Karkov sit otium i Tyrkiet, hvor han arbejder på andre projekter.

Normann produkter
Norm 69 og Norm 06

      

Inspiration
“Jeg bliver konstant inspireret af naturen. Norm 69 er inspireret af blomster og kogler”.

Metode
“Hver gang jeg får en ide tegner jeg en skitse, som bliver omdannet til en model. Modellen justeres så løbende gennem et stykke tid, indtil der kan laves en endelig prototype.”

Vision
“Jeg drømmer om at udvikle nye metoder til design af møbler og større objekter gennem saml-selv konceptet. Dette koncept må også virke i større målestok og den tanke fascinerer mig. Lige nu arbejder jeg med en møbelkollektion, et udkast til en båd og flere saml-selv lamper – vi må se om de bliver færdige”.